logo Zemědělská akademie Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Kurzy pro veřejnost

Nabízíme kurzy pro veřejnost

Kurzy pro veřejnost

Kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností