Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Informace pro uchazeče o studium

Termíny přijímací zkoušky

 • Termín pro uchazeče z 9. tříd ZŠ – čtyřleté obory Agropodnikání a Sociální činnost – pondělí 8. června 2020
 • Termín pro uchazeče z 5. tříd ZŠ –Gymnázium 8 leté – úterý 9. června 2020

Náhradní termín

 • Je určen pro uchazeče, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z řádného termínu.
 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky se koná 23. června 2020 pro všechny obory.

 

Konání přijímací zkoušky

 • Přijímací řízení proběhne za mimořádných hygienických opatření.

KDE? Místo konání jednotné přijímací zkoušky je uvedeno na pozvánce, která byla zaslána mailem dne 14. 5. 2020 a poštou 15. 5. 2020.

Z ČEHO? Uchazeči konají test z českého jazyka a literatury a matematiky. Na testy mají jeden pokus a prodloužený čas na jejich vykonání. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut, test z matematiky trvá 85 minut. Žáci s uzpůsobením podmínek mají čas poměrně navýšen.

 • Výsledky testů obdrží obě školy uvedené na přihlášce.

 

CO SI NEZAPOMENOUT VZÍT S SEBOU?

 • Pozvánku
 • Pomůcky uvedené na pozvánce, kompenzační pomůcky uvedené v posudku u žáků s PUP
 • Čestné prohlášení – ke stažení zde.
 • Roušky

 

Výsledky přijímacího řízení

 • Čtyřleté obory Agropodnikání a Sociální činnost – 16.června 2020
 • Gymnázium 8 leté – 17.června 2020

Vyhlášená kritéria zůstávají v platnosti

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na dveřích hlavního vchodu do školy v ul. Riegrova 1403 a Šalounova 919, Hořice a Zámecká 478, Lázně Bělohrad a na internetové adrese www.zemedelska-akademie.cz pod registračním číslem, které je uvedeno v pozvánce jako evidenční číslo přihlášky.

Nepřijatým uchazečům nebo u nezletilých uchazečů jejich zákonným zástupcům bude rozhodnutí o nepřijetí včetně poučení o možnosti podání žádosti o vydání nového rozhodnutí zasláno poštou.

 

Odevzdání zápisového lístku

 • Termín pro uchazeče z 9. tříd ZŠ – čtyřleté obory Agropodnikání a Sociální činnost do 23. června 2020
 • Termín pro uchazeče z 5. tříd ZŠ –Gymnázium 8 leté do 24. června 2020

Podání žádosti o nové rozhodnutí

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. Pokud však uchazeč splnil kritéria pro přijetí a nebyl z kapacitních důvodů přijat, může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění, a to do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Vzor žádosti zašleme spolu s rozhodnutím o nepřijetí uchazeče a bude záležet na uchazeči nebo v případě nezletilých uchazečů na jeho zákonném zástupci, zda ho využije.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na číslech:

725 060 438 – Ing.Chrpová- zástupkyně ředitele

727 966 645- Mgr.Šorma- zástupce ředitele