Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Termíny zkoušek

V souladu s vyhláškou č.10/2005 Sb., v platném znění, učebními plány akreditovaných vzdělávacích programů a školním řádem vyšší odborné školy vyhlašují vyučující jednotlivých předmětů následující termíny zkoušek pro letní období školního roku 2019/2020.

Termíny zkoušek

Denní forma vzdělávání

Ročník Předmět, forma zkoušky Zkoušející

Datum

1.        Veřejná správa

ústní – videokonference

Ing. Eva Hradilová 12. 5. a 19. 5. 2020

náhradní a opravný 26. 5. 2020

Psychologie a sociologie

písemná zkouška

Mgr. Marcela Holubičková 15. 5. 2020

náhradní a opravný 21. 5. 2020

Základy ekonomiky

písemná zkouška

Ing. Hana Sůvová 20. 5. 2020

náhradní a opravný 27. 5. 2020

Základy lesnictví

ústní zkouška

Ing. Helena Vacková 13. 5 a 18. 5. 2020

náhradní a opravný 25. 5. 2020

2. Anglický jazyk

ústní

Mgr. Kobrová 9. 6. 8,00 hodin

19. 6. 11,00 hodin opravný a náhradní

 

Veřejná správa

ústní

Ing. Hradilová 15. 6. 8,00 hodin

25. 6. 8,00 hodin opravný a náhradní

 

Aplikovaná ICT

písemná

Mgr. Naušová 12. 6. 8,00 hodin

opravný a náhradní individuálně

Právo a legislativa

ústní

Ing. Sůvová 17. 6. 8,00 hodin

24. 6. 8,00 hodin opravný a náhradní

 

3. Anglický jazyk

ústní zkouška

Mgr. Soňa Kobrová 25. 5. 2020

náhradní a opravný 10. 6. 2020

Veřejná správa

ústní zkouška

Ing. Eva Hradilová 27. 5. 2020,

náhradní a opravný 5. 6. 2020

Psychologie a sociologie

písemná zkouška

Mgr. Marcela Holubičková 28. 5. 2020

náhradní a opravný 4. 6. 2020

Ochrana a tvorba krajiny

ústní zkouška

Ing. Helena Vacková 29. 5. 2020

náhradní a opravný 8. 6. 2020

Fondy EU, projekty, dotace

ústní zkouška

Ing. Eva Hradilová 3. 6. 2020

náhradní a opravný 5. 6. 2020

Management

ústní zkouška

Ing. Edita Vaňková 2. 6. 2020

náhradní a opravný 11. 6. 2020

Právo a legislativa

písemná zkouška

Ing. Hana Sůvová 1. 6. 2020

náhradní a opravný 9. 6. 2020

Termíny zkoušek

Dálková forma vzdělávání

Ročník Předmět, forma zkoušky Zkoušející Datum
2. Veřejná správa

ústní zkouška- videokonference

Ing. Eva Hradilová 28. 5. 2020,

náhradní a opravný 4. 6. 2020

Právo a legislativa

písemná zkouška

Ing. Hana Sůvová 25. 5. 2020

náhradní a opravný 2. 6. 2020

3. Veřejná správa

ústní zkouška

Ing. Eva Hradilová 28. 5. 2020

náhradní a opravný 4. 6. 2020

Anglický jazyk

ústní zkouška

Mgr. Soňa Kobrová 1. 6. 2020

náhradní a opravný 8. 6. 2020

 

Pokud je vypsán jeden termín zkoušky, je pro studenty závazný. V případě dvou termínů se studenti přihlašují do prvního dne zkouškového období u zkoušejícího.

 

V Hořicích dne 28. 4. 2020                                                                                                   Ing. Stanislav Neuman v. r. ředitel školy