logo Zemědělská akademie Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Termíny zkoušek

V souladu s vyhláškou č.10/2005 Sb., učebním plánem akreditovaného vzdělávacího programu a školním řádem vyšší odborné školy vyhlašují vyučující jednotlivých předmětů následující termíny zkoušek pro letní období školního roku 2019/2020.

Termíny zkoušek

Denní forma vzdělávání

Ročník Předmět, forma zkoušky Zkoušející Datum
1. Anglický jazyk

písemná

Mgr. Moravcová

 

13. 1. 10,40 hodin
20. 1. 10,40 hodin
27. 1. 10,40 hodin opravná
Udržitelný rozvoj krajiny

ústní

Ing. Vacková 17. 1. 8,00 hodin
24. 1. 8,00 hodin
29. 1. 8,00 hodin opravná
Management

písemná

Ing. Vaňková 21. 1. 8,30 hodin
24. 1. 8,30 hodin
opravný termín individuálně
Právo a legislativa

písemná

Ing. Sůvová 15. 1. 10,00 hodin
22. 1. 10,00 hodin
28. 1. 8,00 opravný termín
2. Anglický jazyk
písemná
Mgr. Kobrová 16. 1. 8,00 hodin
23. 1. 8,00 náhradní a opravná
Fondy EU, projekty, dotace
ústní
Ing. Hradilová 14. 1. 8,00 hodin
27. 1. 8,00 náhradní a opravná
Řešení problémů, rozhodování
písemná
Ing. Hradilová 21. 1. 8,00 hodin
27. 1. 8,00 náhradní a opravná
3. Fondy EU, projekty, dotace

ústní

Ing. Hradilová 20. 1. 8,00 hodin
27. 1. 8,00 náhradní a opravná
Management

písemná

Ing. Vaňková 24. 1. 8,30 hodin
opravný termín individuálně
Právo a legislativa

písemná

Ing. Sůvová 14. 1. 12,00 hodin
28. 1. 12,00 náhradní a opravný

Termíny zkoušek

Dálková forma vzdělávání

Ročník Předmět, forma zkoušky Zkoušející Datum
2. Anglický jazyk

písemná

Mgr. Kobrová 16. 1. 8,00 hodin
23. 1. 8,00 hodin opravná
Management v organizaci

písemná

Ing. Vaňková 24. 1. 8,30 hodin
opravná individuálně
3. Management v organizaci

písemná

Ing. Vaňková 24. 1. 8,30 hodin
opravná individuálně
Ochrana a tvorba krajiny

ústní

Ing. Vacková 14. 1. 8,00 hodin
29. 1. 8,00 opravná

Zkoušky se konají v kmenových učebnách, pokud není rozvrhem hodin stanoveno jinak. Studenti se na zkoušky přihlašují u zkoušejících do 8. ledna 2020

V Hořicích dne 10. prosince 2019
Ing. Stanislav Neuman
ředitel školy

Ke stažení: Termíny zkoušek zimní období VOŠ