logo Zemědělská akademie Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Homepage

Pokyn ředitele školy ke stažení zde. 
Číst více
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na „Nákup užitkového vozidla“. V přílohách naleznete zadávací dokumentaci k podání nabídky, krycí list, vzor čestného prohlášení, specifikaci předmětu plnění a návrh kupní smlouvy. V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás upozorňujeme, že lhůta pro podání nabídky je v pátek 5. 6. 2020 do 09.00 hodin. […]
Číst více
V termínu 26. května až 25. června 2020 probíhá sbírka použitého ošacení v budově gymnázia a SOŠ, Hořice  v Šalounově ulice. Šactvo přijímáme na zadním dvůře školy a domova mládeže každý týden od úterý do čtvrtku v čase 9 až 17 hodin. Sbírku organizují studenti oboru Sociální činnost pod vedením paní vychovatelky Ivy Douskové. Více informací na letáku a na […]
Číst více
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení  „Rekonstrukce plynové kotelny Riegrova 1403“. V přílohách naleznete Výzvu k podání nabídky, Smlouvu o dílo – vzor, Čestné prohlášení – vzor,  PD (projektová dokumentace) a VV (výkaz výměr) a Krycí list nabídky. V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás upozorňujeme, že lhůta pro podání […]
Číst více
V pondělí 11. května se na gymnázium a střední odbornou školu opět vrátili studenti. Jedná se sice pouze o maturanty, ale ve škole je zase živo. Výuka probíhá za přísných hygienických podmínek, pracuje se v malých skupinách a dodržují se bezpečné vzdálenosti. Veškeré prostory jsou  pravidelně dezinfikovány a všichni mají ochranné roušky. I přesto se studenti do školy těšili a […]
Číst více
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na „Vybavení Center odborné přípravy (COP) učebními pomůckami – dodávka traktorového návěsu, přepravníku balíků a šnekového dopravníku“. V přílohách naleznete Výzvu k podání nabídky, Technickou specifikaci předmětu plnění VZ, Čestné prohlášení, Krycí list nabídky a Vzor kupní smlouvy V případě zájmu zúčastnit se výběrového […]
Číst více
Den Obor/čas Obor/čas Obor/čas Obor/čas Úterý   Zedník 8.00-10.00 Uč. č. 4 Opravář A 9.00-11.00 Uč. č. 9 Kuchař 10.00-12.00 Uč. č. 12 Ošetřovatel 10.00-12.00 Uč. č. 8 Středa   Opravář B 9.00-11.00 Uč. č. 7 Čtvrtek   Zedník 8.00-10.00 Uč. č. 4 Obráběč 9.00-11.00 Uč. č. 3  
Číst více
Na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30.4.2020 bude počínaje 11.5.2020 umožněna osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria.   Výuka a chod školy bude zajištěn následujícím způsobem:   Rozvrh hodin   Rozvrh hodin jednotlivých tříd bude k dispozici v aplikacích Microsoft […]
Číst více
Pokyn ředitele školy k ochraně zdraví a provozu pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v období do konce školního roku 2019/2020 ke stažení zde.
Číst více
Starší příspěvky