logo Zemědělská akademie Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Autor: Edita Vaňková

Informační schůzka Informační schůzka pro rodiče se bude konat v pondělí 31. srpna 2020 v 16 hodin v budově školy v Riegrově ulici v Hořicích. Na schůzce bude přítomna výchovná poradkyně, zástupce vedení školy a internátu. Po skončení schůzky mohou rodiče ubytovat svého syna či dceru na internátě.   Ubytování a stravování Přihláška a pokyny ke stravování – školní rok 2020/2021 Přihláška ubytování Kontakt vedoucí […]
Číst více
Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení Gymnázium- doplnění do kvinty
Číst více
Výsledky 2. kola přijímacího řízení do vyššího ročníku gymnázia
Číst více
Pondělí 8 až 12 hod. Středa 8 až 12 hod. Studijní oddělení najdete v budově Riegrova  1408.  V případě kontaktujte p. Duškovou 725 060 348.
Číst více
Dnes 24.6.2020 byla vydána nová rozhodnutí o přijetí do oborů Gymnázium- osmileté a Sociální činnost. Nová rozhodnutí si můžete vyzvednout na studijním oddělení v budově Riegrova 1408 ve dnech: 24.6.2020 od 12:00 do 16:00 hod. 25.6.2020 od 8:00 do 16:00 hod. Poté budou nová rozhodnutí odeslána doporučeně poštou na adresu zákonných zástupců. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí […]
Číst více
Obor Agropodnikání, Sociální činnost, Opravář zemědělských strojů, Ošetřovatel, Zemědělec- farmář Vyšší odborná škola Více informací na tel. čísle 725 060 348 nebo emailu duskova@gozhorice.ce – studijní oddělení.
Číst více
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na „Vybavení Center odborné přípravy (COP) učebními pomůckami –dodávka GPS mobilní navigace „. V přílohách naleznete Výzvu k podání nabídky, Technickou specifikaci předmětu plnění VZ, Čestné prohlášení, Krycí list nabídky a Vzor kupní smlouvy. V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás upozorňujeme, že lhůta pro […]
Číst více
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem v prvním kole přijímacího řízení do vyššího ročníku – doplnění kvinta oboru vzdělání dle RVP 79-41-K/81 Gymnázium, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021.   Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče   Pořadí Evidenční číslo Přepočtené body za prospěch a aktivitu Test MAT Test CJL Přepočtené body celkem […]
Číst více
Pokyn ředitele školy ke stažení zde. 
Číst více
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na „Nákup užitkového vozidla“. V přílohách naleznete zadávací dokumentaci k podání nabídky, krycí list, vzor čestného prohlášení, specifikaci předmětu plnění a návrh kupní smlouvy. V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás upozorňujeme, že lhůta pro podání nabídky je v pátek 5. 6. 2020 do 09.00 hodin. […]
Číst více
Starší příspěvky