logo Zemědělská akademie Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Autor: Edita Vaňková

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na „Výměnu oken„. V přílohách naleznete Zadávací dokumentaci, Vzor smlouvy o dílo, Čestné prohlášení dodavatele – kvalifikace, Čestné prohlášení dodavatele – střet zájmů, Pasportizace oken s výkazem výměr, Krycí list nabídky, Přijetí smluvních podmínek, Seznam poddodavatelů. V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás […]
Číst více
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo řešení pro přijímací, závěrečné a maturitní zkoušky. Celou zprávu naleznete zde.  
Číst více
Vydavatelství TAKTIK zpřístupnilo zdarma e- kurzy pro přípravu na přijímací zkoušky. Testy naleznete na: www.vpohodě.cz
Číst více
Žáci učebních oborů – Lázně Bělohrad, dostávají zadání domácí práce na společné emaily zřízené pro jednotlivé skupiny, obory. V případě dotazů se obraťte na třídní učitele popř. na Ing. Bryknarovou – email: bryknarova@gozhorice; telefon: 725841596.
Číst více
Vážení rodiče žáků oborů Agropodnikání, Přírodovědného lycea, Obchodní akademie, studenti VOŠ, vzhledem k očekávanému dlouhodobému uzavření škol se vedení školy rozhodlo přejít na online výuku, která by měla sjednotit a zpřehlednit dosavadní komunikaci. Online výuka bude probíhat prostřednictvím aplikace Google Učebna (Classroom) a Google Meet. Tyto aplikace fungují pod všemi operačními systémy (Windows 7, 10, Android, iOS) a je možné spustit […]
Číst více
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vydalo tiskovou zprávu k plánovanému průběhu maturitní zkoušky, jednotné přijímací zkoušky a závěrečné zkoušky v souvislosti s řešením mimořádné situace v důsledku šíření koronavirové nákazy. Celý text tiskové zprávy naleznete na webu MŠMT pod tímto odkazem: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni. Bližší informace ohledně organizace zkoušek na naší škole Vám sdělíme co nejdříve v návaznosti na schválení návrhu zákona. […]
Číst více
Žádáme rodiče, kteří platí stravné a ubytování bankovním převodem o pozastavení trvalých příkazů. U žáků, kteří budou mít kredit nižší než 100,- Kč budou individuálně vyzvání k uhrazení stravného. Ubytování Březnová platba za ubytování byla již stržena z účtu – finanční  kompenzace proběhne, až nastoupí žáci do školy (daný měsíc budou mít bez srážky paušálu za ubytování). V případě dotazů […]
Číst více
Vážení studenti, obracíme se na Vás v souvislosti s výzvou Zemědělského svazu České republiky. Může nastat situace, kdy budou zemědělské podniky řešit krizový nedostatek pracovníků především v živočišné výrobě, ale i při začínajících sezónních pracích. Tato situace se může týkat i našeho školního statku. Studenti, kteří by mohli pomoci na školním statku prosíme, aby se hlásili na emailu chrpova@gozhorice.cz . […]
Číst více
Úřední hodiny studijního oddělení Hořice (Riegrova 1403): PO, ST od 9hod. do 12hod. Telefon: 725 060 348   Úřední hodiny studijního oddělení Lázně Bělohrad: Každý den od 8hod. do 12hod. Telefon: 725 842 502
Číst více
Vzhledem k Mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví Vám pro usnadnění komunikace se školou uvádíme níže kontakty, na které se můžete obrátit. Faktury, účetnictví – Zdena Krejcarová – 725 841 713 Personální záležitosti – Ing. Jana Harcubová – 604 980 344 Záležitosti týkající se oboru: Agropodnikání- Ing. Jitka Krobová – 601 393 149 Gymnázium, Sociální činnost – Mgr. Vladimír Šorma – 727 […]
Číst více
Starší příspěvky