Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Autor: Edita Vaňková

Petr v době uzavření školy (koronavirus – jaro) trávil veškerý svůj volný čas opravou traktoru, který byl zcela nepojízdný. Náročná práce vedla od úplného rozebrání jednotlivých částí, výměny některých součástek až po úspěšné a vysněné dokončení. Petrův Zetor 3011 jste mohli vidět minulý víkend na akci „Slavnosti jablek a cibule“, která se konala 19. září v zámeckém parku v Lázních […]
Číst více
V pátek 25.9.2020 bude probíhat výuka obvyklým způsobem dle rozvrhu. Ředitelské volno je pouze doporučení, které jsme se rozhodli nenásledovat.
Číst více
Opravář zemědělských strojů – výsledková listina 4.kolo přijímacího řízení Zemědělec-farmář – výsledková listina 4.kolo přijímacího řízení Ošetřovatel – výsledková listina 4.kolo přijímacího řízení
Číst více
Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR a MŠMT platí od čtvrtka 10. 9.2020 do odvolání povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách školy nevyjímaje.   INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY: Od čtvrtka 10. 9.2020 do odvolání platí povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách školy nevyjímaje. Roušky jsou povinni nosit všichni zaměstnanci školy i žáci ve společných prostorách (chodby, šatny, toalety a další), v učebnách […]
Číst více
Dnes obdrželi maturanti nové pozvánky k didaktickým testům, kde se mění místo výkonu zkoušek. Spádovou školou je nově Střední škola strojírenská elektrotechnická  Nová Paka.
Číst více
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na “Nákup výpočetní techniky“. V přílohách naleznete Zadávací dokumentaci, Krycí list nabídky, Čestné prohlášení, Technickou specifikaci předmětu plnění a Návrh kupní smlouvy. V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás upozorňujeme, že lhůta pro podání nabídky je v pátek 4.9. 2020 do 12.00 hodin.   Luboš […]
Číst více
Obecné podmínky pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšší odborné škole jsou stanoveny § 93 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Přijímání uchazečů do 1. ročníku vzdělávání je v souladu s § 94 školského zákona a § 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky […]
Číst více
Začátek školního roku 1.9.2020 v 7,50hod.  – budova Riegrova 1403, Hořice – učebna A57.   Stravování Přihláška a pokyny ke stravování – školní rok 2020/2021 Všem žákům kromě ubytovaným na domově mládeže bude 1.9.2020 automaticky oběd odhlášen. V případě dotazů (přihlášek/odhlášek) volejte od 24. 8. 2020 – Jana Dušková tel.: 725 060 348.   Ubytování Přihláška ubytování Kontakt vedoucí Domova mládeže Bc. Marek Nečesaný […]
Číst více
Vyhlášení 4.kola přijímacího řízení obor Agropodnikání, Opravář zemědělských strojů, Ošetřovatel, Zemědělec – farmář více informací zde.
Číst více
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na “Vybavení center odborné přípravy (COP) učebními pomůckami – dodávka zahradního traktoru”. V přílohách naleznete Zadávací dokumentaci, Krycí list nabídky, Čestné prohlášení, Technickou specifikaci předmětu plnění a Návrh kupní smlouvy V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás upozorňujeme, že lhůta pro podání nabídky je […]
Číst více
Starší příspěvky