logo Zemědělská akademie Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Závěrečné zkoušky

Maturitní a závěrečné zkoušky 2018/2019

 • 10. 4. písemné práce z českého jazyk a literatury
 • 11. 4. písemné práce z anglického jazyka
 • 17.4. odevzdání maturitní práce (PLY), prokazatelné seznámení žáků 4. ročníků s klasifikací (G, SOČ)
 • 23. 4. prokazatelné seznámení žáků 4. ročníků s klasifikací (PLY, AGP, OA, POD)
 • 23. 4. klasifikační porada 4. ročníků pololetní, ostatní ročníky čtvrtletní (G, SOČ)
 • 24. 4. klasifikační porada 4. ročníku pololetní, ostatní ročníky čtvrtletní (Lázně Bělohrad)
 • 25. 4. klasifikační porada 4. ročníkůpololetní, ostatní ročníky čtvrtletní (PLY, AGP, OA)
 • 25. 4. předání vysvědčení za 4. ročník (G, SOČ)
 • 26. 4. předání vysvědčení za 4. ročník (PLY, AGP, OA, POD)
 • 26. 4., 29. 4., 30. 4., 9. 5., 10. 5., studijní volno 4. ročníky (G, SOČ)
 • 29. 4.,30. 4.,9. 5.,10. 5., 15. 5. studijní volno 4.ročníky (PLY, AGP, OA, POD)
 • do 30. 4. předání oponentních posudků k závěrečným pracím (PLY)
 • 2. 5. –6. 5. 2019 didaktické testy společné části maturitní zkoušky podle Jednotného zkušebního schéma písemných zkoušek společné části maturitních zkoušek a výběrové zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období 2019 www.novamaturita.cz
 • 23. 5. uzavření klasifikace 3. ročník SOU
 • 24. 5. seznámení s klasifikací 3. B
 • 27. 5. seznámení s klasifikací 3. A
 • 28. 5. pedagogická rada 3. ročníky SOU
 • 31. 5. vydání vysvědčení 3. ročníky SOU

Termíny závěrečných zkoušek 2018/2019

OBOR TERMÍN DRUH ZKOUŠKY
Kuchař – číšník
Opravář zemědělských strojů
Obráběč kovů
Ošetřovatel
Zedník
3. 6. 2019
4. 6. –6. 6. 2019
14.6. 2019
písemná
praktická
ústní