logo Zemědělská akademie Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

- střední škola a vyšší odborná škola

Zájmové kroužky


Matematický kroužek

Kroužek je zaměřen na přípravu žáků k matematickým soutěžím (Logická olympiáda, Matematická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoriáda). Dále se žáci naučí nejen hrát, ale také vytvářet různé (samozřejmě matematické) hry, řeší logické úlohy, hlavolamy, zdokonalují své počtářské dovednosti.  Při schůzkách kroužku se žáci také setkávají s jinou a často náročnější matematikou, než je k vidění v běžných učebnicích. Mnoho problémů řeší ve skupinkách či kolektivně, a připravují se tak na soutěže typu Náboj či Internetová matematická olympiáda.

Členové kroužku se pravidelně účastní výše uvedených soutěží a v posledních letech se jim podařilo dosáhnout řady vynikajících výsledků.

Ve školním roce 2018/19 je matematický kroužek určen pro žáky sekundy až kvarty. Kroužek vede RNDr. Evžen Müller.


Klub deskových her

Jelikož jsme škola, která by chtěla všestranně rozvíjet nadané děti, spolupracujeme s Mensou ČR. Součástí této spolupráce je mimo jiné i Klub deskových her. Na základě doporučení této instituce škola zakoupila množství deskových her podporujících rozvoj dítěte v různých oblastech – komunikaci, kritickém myšlení. Hry trénují paměť, matematické operace, strategické a logické uvažování, rozšiřují slovní zásobu, učí hledání souvislostí, umění překonávat překážky i prohrávat se ctí.

Studenti si  v klubu hrají, navazují nová přátelství, přinášejí svoje vlastní hry, které si doma nemají s kým zahrát, dokonce i vymýšlejí hry nové.

Klub deskových her je zdarma, koná se jedou za čtrnáct dní v pondělí od 13.30 a nadšenci deskových her spolu stráví dvě hodiny. Her máme dost! Přijďte mezi nás!

Dozor a mnohdy i herního parťáka jim dělá Monika Malá.


Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek vede paní učitelka Mgr. Petra Štampachová. Podrobnější informace již brzy…


Latina

Kroužek latiny vede pan učitel Mgr. Jan Tomíček. Podrobnější informace již brzy…