logo Zemědělská akademie Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

- střední škola a vyšší odborná škola

Učebnice

Školní učebnice na rok 2015/16

Všichni žáci budou mít možnost zakoupit si požadované knihy hromadně v prvních zářijových týdnech 2015 za nejlevnější ceny. Veškeré informace podají třídní učitelé.

1. S – 1. ročník SOŠ
5. G – 5. ročník osmiletého gymnázia

 

Dějepis 2015/2016

5. G J. Souček : Dějiny pravěku a starověku (Práce, 1995)
Petráň, Beneš : České dějiny I (Práce, 1997)
Z. Beneš: Dějiny středověku (Práce)
Atlas svět. dějin I (modrý)
6. G Z. Beneš : Dějiny středověku (Práce, 1994),
M. Hroch : Dějiny novověku (Práce, 1997)
Z. Beneš: Dějiny středověku (Práce)
Petráň, Beneš : České dějiny I (Práce, 1997)
Atlas sv. dějin I
7. G M. Hroch : Dějiny novověku (Práce, 1997)
J. J. Kuklíkovi: Dějiny 20. století, (Práce)
R. Kvaček : České dějiny II (Práce, 1995)
Atlas svět. dějin II (zelený)
1. S Čapek, Pátek : Dějepis pro SOŠ Scientia
2. S Čapek, Pátek: Dějepis pro SOŠ Scientia
8. G R. Kvaček : České dějiny II (Práce, 1995)
J. Kuklík : Dějiny 20. století (Práce 1995)
Atlas sv. dějin II – (zelený)
M.Hroch : Dějiny novověku, nakl. Práce

 

Český jazyk a literatura 2015/2016

5. G, 1. S Sochrová : Literatura v kostce – učební text – nakl. Fragment
Sochrová : Čítanka I k Literatuře v kostce
Sochrová : Český jazyk v kostce – formát A5
Doporučeno :Sochrová : Cvičebnice k Českému jazyku v kostce
Prokop V.: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. stol. – nakl. O.K.Soft
6. G, 2. S Sochrová : Literatura v kostce – učební text
Sochrová : Čítanka II k Literatuře v kostce
Sochrová : Český jazyk v kostce
Sochrová : Cvičebnice k Českému jazyku v kostce
Prokop V.: Literatura 19. a počátku 20. století (Od romantiků po buřiče) nakl. O.K.Soft
7. G, 3. S Sochrová : Literatura v kostce – učební text
Sochrová : Čítanka III k Literatuře v kostce
Sochrová : Český jazyk v kostce
Sochrová: Cvičebnice k Českému jazyku v kostce
Prokop : Přehled světové literatury 20.st, – nakl. O.K.Soft
Prokop : Přehled české literatury 20.st.
8. G, 4. S Sochrová : Literatura v kostce – učební text
Sochrová : Čítanka IV k Literatuře v kostce
Sochrová : Český jazyk v kostce
Sochrová : Cvičebnice k Českému jazyku v kostce
Prokop : Přehled světové literatury 20.st. – nakl. O.K.Soft
Prokop : Přehled české literatury 20.st.
Hánová E.: Odmaturuj z literatury (doporučeno, není povinné)

 

Ruský jazyk 2015/2016

3. G Raduga I
5. G Raduga 2. + Pracovní sešit 2 (Fraus)
6. G Raduga 2. – dokončit, Raduga 3. + Pracovní sešit 3 (Fraus )
7. G Raduga 4 – zopakovat, Raduga 5. + Pracovní sešit 5 (Fraus)
8. G Raduga 4 – dokončit, Raduga 5. + Pracovní sešit 5 (Fraus)

 

Anglický jazyk 2015/2016

Informace pro rodiče:
Učebnice objedná vyučující příslušné třídy na začátku školního roku na základě závazné objednávky studentů ( doba dodání cca. 1 týden), nebo si studenti mohou zakoupit použité učebnice od starších spolužáků – zatím nekupujte nic!

 

Německý jazyk 2015/2016

3. G Prima A1/1, (Fraus)
4. G Prima A1/2 (Fraus)
5. G Prima A2/1 (Fraus)
6. G Sprechen Sie deutsch 2
Themen aktuell 2 (nakladatelství Hueber)
7. G Sprechen Sie deutsch 2
Themen aktuell 2 (nakladatelství Hueber)
8. G Prima B1
1. S Genau 1, (Klett)

 

Matematika 2015/2016

Veškeré učebnice jsou z nakladatelství Prometheus: Matematika pro gymnázia

5. G Základní poznatky z matematiky
Planimetrie
Rovnice a nerovnice
6. G Planimetrie
Funkce
Goniometrie
7. G Stereometrie
Analytická geometrie
Komplexní čísla – pouze pro Mas
8. G Posloupnosti a řady
Diferenciální a integrální počet
Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
Diferenciální a integrální počet – pouze pro Mas

 

Matematika pro SOŠ 2015/2016

1. S Calda : Matematika I pro netechnické obory SOŠ
2. S Matematika II pro netechnické obory SOŠ
3. S Matematika III pro netechnické obory SOŠ
4. S Matematika IV pro netechnické obory SOŠ

 

Fyzika 2015/2016

Veškeré učebnice jsou z nakladatelství Prometheus : Fyzika pro gymnázia

5. G Bednařík : Mechanika
Bartuška : Sbírka řešených úloh z Fy I dobr.
6. G Bartuška, Svoboda : Molekulová fyzika a termika
Lepil : Mechanické kmitání a vlnění
Bartuška : Sbírka řešených úloh z Fy II dobr.
7. G Lepil, Šetivý : Elektřina a magnetismus
Bartuška : Sbírka řešených úloh z Fy III dobr.
2. S I. Štoll : Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU (nakl. Prometheus)

 

Biologie 2015/2016

5. G R. Závodská : Biologie buňek (Scientia)
Kincl : Biologie rostlin (Fortuna) nebo Kubát : Botanika (Scientia)
6. G Smrž : Bi živočichů (Fortuna) nebo Papáček : Zoologie (Scienta)
7. G Novotný : Biologie člověka (Fortuna)
8. G Nečásek : Genetika (Scienta) nebo Genetika – Kočárek (Scienta)
Storch, Mihulka : Úvod do současné ekologie (Portál)
1. S Novotný : Biologie člověka
2. S Novotný : Biologie člověka (Fortuna) – mají

 

Chemie 2015/2016

5. G Flemr, Dušek : Chemie pro gymnázia I (obecná a anorganická (SPN))
6. G Kolář, Kodíček, Pospíšil : Chemie pro gymnázia II (anorganická a biochemie (SPN))
7. G, 8. G Kolář, Kodíček, Pospíšil : Chemie pro gymnázia II (anorganická a biochemie (SPN))

 

ZSV 2015/2016

5. G, 6. G Gillnerová, Buriánek : Základy psychologie a sociologie (Fortuna 1995)
7. G Eichler, Ryska, Svoboda : Základy státoprávní teorie, ekonomie, ekonomiky,…(Fortuna 1995)
8. G Adamová, Dudák, Ventura : Základy filozofie a etiky Fortuna 1995)
5. – 8. G Odmaturuj ze společenských věd (Didaktis)

 

Korespondence 2015/2016

1.S Olga Kuldová : Obchodní korespondence I (možnost koupit od starších studentů)

 

Sociální zabezpečení 2015/2016

3.S, 4.S Úz.(úplné znění) Sociální zabezpečení (Sagit) – poslední platná právní úprava (Sojka, Pudlák) – (Fortuna)

 

Seznam učebnic pro učební obory

Seznam učebnic pro učební obory