logo Zemědělská akademie Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Vyhlášení přijímacího řízení

Termíny a místa konání přijímacích zkoušek:

Osmileté gymnázium (zkoušky do primy) – budova Šalounova 919:

Agropodnikání – budova Riegrova 1403:

Sociální činnost – budova Šalounova 919:

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění

vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

k denní formě studia do prvního ročníku oborů:

Kód oboru Název oboru Délka studia (roky) Způsob ukončení studia Přijímací zkoušky Počet přijímaných uchazečů
79-41-K/81 Gymnázium 8 maturita ano 30
41-41-M/01 Agropodnikání 4 maturita ano 30
75-41-M/01 Sociální činnost 4 maturita ano 30
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 3 závěrečná zkouška ne 50
23-56-H/01 Obráběč kovů 3 závěrečná zkouška ne 30
53-41-H/01 Ošetřovatel 3 závěrečná zkouška ne 30
41-51-H/01 Zemědělec – farmář 3 závěrečná zkouška ne 30

Uchazeči o obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

(Gymnázium, Agropodnikání, Sociální činnost)

Termín pro odevzdání přihlášek:

Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení se odevzdávají do 1. března 2019 doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy tamtéž. Pro komunikaci doporučuji uvádět do přihlášky e-mail zákonného zástupce.

Uchazeči o obory poskytující střední vzdělání s výučním listem

(Opravář zemědělských strojů, Obráběč kovů, Ošetřovatel, Zemědělec-farmář)

Termín pro odevzdání přihlášek:

Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení se odevzdávají do 1. března 2019 doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy tamtéž. Pro komunikaci doporučuji uvádět do přihlášky e-mail zákonného zástupce.

Uchazeči nekonají přijímací zkoušku.

Ing. Stanislav Neuman v. r.
ředitel školy

Další podrobnosti v souboru Vyhlášení přijímacího řízení