logo Zemědělská akademie Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Termíny 2018/2019

Maturitní a závěrečné zkoušky 2018/2019

 • 10. 4. – písemné práce z českého jazyk a literatury
 • 11. 4. – písemné práce z anglického jazyka
 • 17. 4. – odevzdání maturitní práce (PLY), prokazatelné seznámení žáků 4. ročníků s klasifikací (G, SOČ)
 • 23. 4. – prokazatelné seznámení žáků 4. ročníků s klasifikací (PLY, AGP, OA, POD)
 • 23. 4. – závěrečná klasifikační porada 4. ročníků, ostatní ročníky čtvrtletní (G, SOČ)
 • 24. 4. – závěrečná klasifikační porada 4. ročníků, ostatní ročníky čtvrtletní (Lázně Bělohrad)
 • 25. 4. – závěrečná klasifikační porada 4. ročníků, ostatní ročníky čtvrtletní (PLY, AGP, OA)
 • 25. 4. – předání vysvědčení za 4. ročník (G, SOČ)
 • 26. 4. – předání vysvědčení za 4. ročník (PLY, AGP, OA, POD)
 • 26. 4., 29. 4., 30. 4., 9. 5., 10. 5. – studijní volno 4. ročníky (G, SOČ)
 • 29. 4., 30. 4., 9. 5., 10. 5., 15. 5. – studijní volno 4.ročníky (PLY, AGP, OA, POD)
 • do 30. 4. – předání oponentních posudků k závěrečným pracím (PLY)
 • 2. 5.–6. 5. – didaktické testy společné části maturitní zkoušky podle Jednotného zkušebního schéma písemných zkoušek společné části maturitních zkoušek a výběrové zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období 2019 (www.novamaturita.cz)
 • 23. 5. – uzavření klasifikace 3. ročník SOU
 • 24. 5. – seznámení s klasifikací 3. B
 • 27. 5. – seznámení s klasifikací 3. A
 • 28. 5. – pedagogická rada 3. ročníky SOU
 • 31. 5. – vydání vysvědčení 3. ročníky SOU

Termíny ústních zkoušek společné části a profilových zkoušek ve školním roce 2018/2019

OBOR TERMÍN DRUH ZKOUŠKY
Gymnázium 20. 5.–23. 5. 2019 ústní
Sociální činnost 27. 5. 2019
28. 5.–31. 5. 2019
praktická
ústní
Obchodní akademie 13. 5. 2019
14. 5. 2019
20. 5.–22. 5. 2019
UCE praktická
EKO písemná
ústní
Přírodovědné lyceum 16. 5.–17. 5. 2019
17. 5. 2019
ústní
obhajoba maturitní práce
Agropodnikání 16. 5.–17. 5. 2019
20. 5.–23. 5. 2019
praktická
ústní
Podnikání 23. 5.–24. 5. 2019 ústní