logo Zemědělská akademie Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Termíny zkoušek

V souladu s vyhláškou č.10/2005 Sb., učebním plánem akreditovaného vzdělávacího programu a školním řádem vyšší odborné školy vyhlašují vyučující jednotlivých předmětů následující termíny zkoušek pro letní období školního roku 2018/2019.

Termíny zkoušek

Denní forma vzdělávání

Ročník Předmět, forma zkoušky Zkoušející Datum
1. Anglický jazyk

ústní

Ing. Hajnyš

 

14. 5. 9,30 hod.

16. 5. 8,45 hod. opravný a náhradní

Veřejná správa

ústní

Ing. Hradilová 13. 5. 8,00 hod.

30. 5. 8,00 hod. opravný a náhradní

Řešení problémů, rozhodování

ústní

Ing. Vaňková 15. 5. 10,00 hod.

Opravný a náhradní individuálně

Kultura a etika v organizaci

písemná

Ing. Rachotová 15. 5. 8,00 hod.

28. 5. 8,45 hod. opravný a náhradní

Management

ústní

Ing. Hradilová 17. 5. 8,00 hod.

30. 5. 8,00 hod. opravný a náhradní

Právo a legislativa

ústní

Ing. Bejblová 24. 5. 8,00 hod.

29. 5. 8,00 hod. opravný a náhradní

2. Anglický jazyk
ústní
Mgr. Kobrová 11. 6. 8,00 hod.
14. 6. 8,00 hod. opravný a náhradní
Veřejná správa
ústní
Ing. Hradilová 13. 6. 8,00 hodin
20. 6. 8,00 hodin
25. 6. 8,00 hodin opravný a náhradní
Cestovní ruch a agroturistika
písemná
Mgr. Hořejšková 17. 6. 8,00 hodin
24. 6. 8,00 hodin opravný a náhradní
Právo a legislativa
ústní
Ing. Bejblová 10. 6. 8,00 hodin
19. 6. 8,00 hodin
25. 6. 8,00 hodin opravný a náhradní
3. Anglický jazyk

ústní

Mgr. Kobrová 24. 5. 8,00 hod.

31. 5. 8,00 hod. opravný a náhradní

Veřejná správa

ústní

Ing. Hradilová 3. 6. 8,00 hod.

7. 6. 8,00 hod. opravný a náhradní

Psychologie a sociologie

písemná

Ing. Bejblová 30. 5. 8,00 hod.

3. 6. 8,00 hod. opravný a náhradní

Řešení problémů, rozhodování

písemná

Ing. Vaňková 21. 5. 9,00 hod.

Opravný a náhradní individuálně

Fondy EU, projekty, dotace

ústní

Ing. Hradilová 4. 6. 8,00 hod.

7. 6. 8,00 hod. opravný a náhradní

Management

písemná

Ing. Sůvová 5. 6. 10,00 hod.

7. 6. 8,00 hod. opravný a náhradní

Právo a legislativa

ústní

Ing. Bejblová 27. 5. 8,00 hod.

5. 6. 8,00 hod. opravný a náhradní

Termíny zkoušek

Dálková forma vzdělávání

Ročník Předmět, forma zkoušky Zkoušející Datum
1. Psychologie a sociologie

písemná

Ing. Rachotová 29. 5. 8,00 hod.

5. 6. 8,00 hod. opravný a náhradní

Právo a legislativa

ústní

Ing. Bejblová 7. 6. 8,00 hod.

12. 6. 8,00 hod. opravný a náhradní

2. Veřejná správa

ústní

Ing. Hradilová 4. 6. 8,00 hod.

7. 6. 8,00 hod. opravný a náhradní

Právo a legislativa

ústní

Ing. Bejblová 7. 6. 8,00 hod.

12. 6. 8,00 hod. opravný a náhradní

3. Veřejná správa

ústní

Ing. Hradilová 4. 6. 8,00 hod.

7. 6. 8,00 hod. opravný a náhradní

Anglický jazyk

ústní

Mgr. Kobrová 27. 5. 10,30 hod.

31. 5. 10,30 hod opravný a náhradní

Uvedené termíny jsou pro studenty závazné.

V Hořicích dne 17. dubna 2019
Ing. Stanislav Neuman
ředitel školy

Ke stažení: Termíny zkoušek letní období 2019