logo Zemědělská akademie Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola

Správní činnost

Kód a název oboru

68-43-N/02 Veřejnosprávní činnost

Vzdělávací program

Obnova a rozvoj venkova

Obsah studia

Tříleté studium ukončené absolutoriem pro absolventy středních škol.
Studenti tohoto studijního oboru budou připravováni pro plnění významného společenského úkolu – péči o venkovský prostor.

Uplatnění

Absolventi vyššího studia oboru Veřejnosprávní činnost se uplatní ve funkcích státní správy a samosprávy nebo v podnikatelské sféře.

Náplň studia

Organizace studia

Studium je organizováno ve formě denního nebo dálkového tříletého studia s čtyřměsíční (denní) nebo s měsíční (dálkové) odbornou praxí.

Zakončení studia

Studium je zakončeno absolutoriem, absolvent obdrží titul diplomovaný specialista.

Žáci mají možnost ubytování a stravování v areálu školy.

Roční školné činí 2 500,- Kč. Je posíláno na účet školy 115-7558890227/0100 a jako VS je použito datum narození ve formátu DDMMRR.

PROČ CHODIT K NÁM NA VOŠ

 • jsme 9. nejlepší škola v čr v roce 2016
 • extrémně výborné zacházení se studenty
 • není zde matematika
 • neuvěřitelné levné bydlení a stravování
 • moderní akreditační program
 • jistota dobrého zaměstnání
 • zdravý životní styl
 • jezdectví
 • vlastní tenisová hala
 • posilovny
 • možnost plaveckého bazénu
 • možnost výuky sebeobrany, střelby
 • rozšířený počet hodin anglického jazyka

Přílohy