logo Zemědělská akademie Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Podnikání

Podnikání

Kód a název oboru

64-41-L/51  PODNIKÁNÍ

Dle rozhodnutí Krajského úřadu nebude další první ročník otevřen.

Doba studia

2 roky

Způsob ukončení studia

závěrečná maturitní zkouška – maturitní vysvědčení

Obor je určen

pro dívky i chlapce s ukončeným odborným vzděláním s výučním listem

Popis oboru

  • příprava pro dráhu podnikatele, majitele firmy
  • ekonomika podniku, základy manažerských, marketingových činností
  • základy finančního hospodaření firem a účetnictví
  • získání znalostí a dovedností v oblasti práva a psychologie
  • práce s počítačem a internetem

Rozšiřující kurzy

  • řidičský průkaz B, C, T

Učební plán:

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník
Český jazyk a literatura 3 4
Cizí jazyk (ANJ/NMJ) 4 4
Tělesná výchova 2 2
Ekonomie 3 3
Právní nauka 2 2
Účetnictví, daňová evidence a daně 4 4
Písemná a elektronická komunikace 3 2
Matematika 4 4
Občanská nauka 1
Marketing a management 2 2
Psychologie 2
Dějepis 2
Informační a komunikační technologie 2 2
Praxe 1 1
Celkem 34 31