logo Zemědělská akademie Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Hořice

Učitelé – Gymnázium, Agropodnikání, Sociální péče, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Přírodovědné lyceum

Naše škola má tři budovy. I když učitelé učí na více budovách, v kolonce Pracoviště najdete budovu, ve které mají své kabinety.
Každý pracovník má emailovou adresu ve tvaru prijmeni(zavinac)gozhorice.cz

Příjmení a jméno Pracoviště Třídnictví
Bejblová Jaroslava Ing. Riegrova 1403 ZV1.
Bergerová Veronika Mgr. Šalounova 919  
Černá Jana Mgr. Šalounova 919  
Čížková Petra Mgr. Šalounova 919 G8.G
Dovičovičová Pavla Mgr. Šalounova 919  
Hlaváčková Eva Riegrova 1403  
Holubička Jiří Mgr. Šalounova 919 G5.G
Holubičková Marcela Mgr. Riegrova 1403 ZV3.
Horák Tomáš Ing. Šalounova 919 G1.S
Hořejšková Renáta Mgr. Riegrova 1403 ZV2.D
Hradilová Eva Ing. Riegrova 1403 ZV1.D, ZV3.D
Chrpová Marcela Ing. Riegrova 1403  
Jindrová Jitka Mgr. Bc. Šalounova 919  
Jirousek Miloš Mgr. Šalounova 919 G2.G
Jiřičková Lenka Ing. Šalounova 919 G2.S
Kobrová Soňa Mgr. Riegrova 1403  
Krámská Erika Mgr. Riegrova 1403 Z4.A
Krobová Jitka Ing. Riegrova 1403 Z2.A
Kučerová Veronika Mgr. Šalounova 919  
Lejsek Josef Riegrova 1403  
Lelek Jaroslav Ing. Riegrova 1403  
Machačová Martina Mgr. Šalounova 919  
Malá Monika Mgr. Šalounova 919  
Müller Evžen RNDr. Šalounova 919  
Naušová Jana Mgr. Riegrova 1403 Z1.A
Neuman Stanislav Ing. Riegrova 1403  
Obešlová Jitka Mgr. Šalounova 919  
Palouš Marek Mgr. Šalounova 919 G4.G
Plecháčová Dita Ing. Riegrova 900  
Rachotová Eva Ing. Riegrova 900 O4.O
Raitmajer Václav Mgr. Riegrova 1403  
Rolfová Věra Mgr. Šalounova 919 G3.G
Skořepová Pavla Mgr. Šalounova 919 G3.S
Sůvová Hana Ing. Riegrova 900 O3.O
Šlesingr Jiří Ing. Riegrova 1403  
Šorma Vladimír Mgr. Šalounova 919  
Štampachová Petra Mgr. Šalounova 919 G6.G
Štěpánek Jiří Mgr. Šalounova 919  
Šulcová Lenka Mgr. Šalounova 919 G1.G
Tlustá Barbora Mgr. Riegrova 1403 Z3.L, Z4.L
Tomíček Jan PhDr. Šalounova 919 G7.G
Vacková Helena Ing. Riegrova 1403 ZV2.
Vaňková Edita Ing. Riegrova 1403  
Votavová Alice Ing. Riegrova 1403 Z3.A
Zívrová Markéta Ing. Šalounova 919 G4.S